23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561
เควสสิ้นสุดลงแล้ว
 
 
Finix TV เปิดทัวร์นาเมนท์เสี่ยงทาย กับการแข่งขันที่ยูสเซอร์และดีเจเป็นคนกำหนดโชคชะตา ของตัวเอง ใครจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้และได้เงินรางวัลไปเดี๋ยวรู้กัน แล้วมาเสี่ยงทายกันดูนะจ๊ะ เห เห่ เห้…..
 
 
กติการ่วมสนุก
สำหรับ DJ
 1. Special Gift จะแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (เหรียญเสี่ยงทาย, เซียมซีเสี่ยงทาย, ไพ่เสี่ยงทาย, ลูกเต๋าเสี่ยงทาย, คุกกี้เสี่ยงทาย)
 2. ดีเจที่ได้ Special Gift มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
 3. ดีเจที่ได้ Special Gift มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
 4. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561
 5. เริ่มนับจำนวนตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00:00:01 น. ถึง 5 มีนาคม 2561 เวลา 23:59:59 น.
 6. คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://finixtv.com/event/Challenge/FortuneGift โดยจะแสดง 5 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 2 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
 7. DJ ที่ได้เป็นผู้ชนะในแต่ละประเภทจะไม่สามารถได้รางวัลอื่นๆอีก
 8. กรณีที่ดีเจมีคะแนนเท่ากันจะให้ดีเจที่มีคะแนนนั้นก่อนได้อันดับนั้นไปโดยใช้เวลาเป็นเกณฑ์ตัดสิน
  ยกตัวอย่างเช่น ดีเจ A ได้ส่งคุกกี้เสี่ยงทาย 1,000 อัน ในเวลา 20.00 น. อันดับที่ 1
                 ดีเจ B ได้ส่งคุกกี้เสี่ยงทาย 1,000 อัน ในเวลา 21.00 น. อันดับที่ 2
 9. กรณีที่ดีเจได้ Special Gift มากที่สุดเกิน 1 ประเภท จะนับจำนวนที่มีมูลค่ามากที่สุด ของ Special Gift ประเภทนั้น
  ยกตัวอย่างเช่น ดีเจ A ได้เหรียญเสี่ยงทาย 1,000 อัน (มูลค่า 20,000 coins) และได้คุกกี้เสี่ยงทาย 200 อัน (มูลค่า 40,000 coins) ดีเจ A จะเป็นผู้ชนะในประเภทคุกกี้เสี่ยงทายทันที
 10. ประกาศผลวันที่ 6 มีนาคม 2560
 11. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด
สำหรับ User
 1. ทุก Coin ที่ใช้ในการซื้อ Special Gift เพื่อส่งให้แก่ DJ เป็นอันดับ 1 ในแต่ละประเภทจะเป็นผู้ชนะได้รับ Coin คืน 10% จากยอดที่ส่งไปทั้งหมดในประเภทนั้นเป็นรางวัล
 2. ทุก Coin ที่ใช้ในการซื้อ Special Gift เพื่อส่งให้แก่ DJ เป็นอันดับ 2 ในแต่ละประเภทจะเป็นผู้ชนะได้รับCoin คืน 5% จากยอดที่ส่งไปทั้งหมดในประเภทนั้นเป็นรางวัล
 3. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561
 4. เริ่มนับจำนวนตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00:00:01 น. ถึง 5 มีนาคม 2561 เวลา 23:59:59 น.
 5. คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://finixtv.com/event/Challenge/FortuneGift โดยจะแสดง 5 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 2 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
 6. User ที่ได้เป็นผู้ชนะในแต่ละประเภทจะไม่สามารถได้รางวัลอื่นๆอีก
 7. กรณีที่ยูสเซอร์ให้ Special Gift มากที่สุดเกิน 1 ประเภท จะนับจำนวนที่มีมูลค่ามากที่สุด ของ Special Gift ประเภทนั้น
  ยกตัวอย่างเช่น ยูสเซอร์ได้ส่งเหรียญเสี่ยงทาย 1,000 อัน (มูลค่า 20,000 coins) และคุกกี้เสี่ยงทาย 200 อัน (มูลค่า 40,000 coins) ยูสเซอร์จะเป็นผู้ชนะในประเภทคุกกี้เสี่ยงทายทันที
 8. กรณีที่ User มีการส่ง coin เท่ากัน จะให้ User ที่ส่งจำนวน coin นั้นก่อนได้อันดับนั้นไป โดยใช้เวลาเป็นเกณฑ์ตัดสิน
  ยกตัวอย่างเช่น User A ได้ส่ง 1,000 coins ในเวลา 20.00 น. อันดับที่ 1
                 User B ได้ส่ง 1,000 coins ในเวลา 21.00 น. อันดับที่ 2
 9. ประกาศผลวันที่ 6 มีนาคม 2560
 10. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด