1 - 11 ธันวาคม 2560
เควสสิ้นสุดลงแล้ว
 
 
Finix TV เปิดทัวร์นาเมนท์การแข่งขันระหว่าง ยูสเซอร์ ด้วยกัน ที่มีเหล่าดีเจเป็นเดิมพัน ศึก ศักดิ์ศรีและการเปย์ ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภทของ Special Gift เพื่อ ความเป็นที่ 1 และได้ครอบครองรางวัลพิเศษจากเราไป!
 
 
กติการ่วมสนุก
สำหรับ DJ
 1. Special Gift จะแบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้ (แคนดี้, ถุงเท้า, พวงคริสต์มาส, หมวกซานต้าคอร์ส,สโนว์แมน,กล่องของขวัญ, กวางเรนเดียร์,ต้นคริสต์มาส)
 2. ดีเจที่ได้ Special Gift มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท และได้รับเข็มกลัด snow สีทอง เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 3. ดีเจที่ได้ Special Gift มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลเงินสด 2,500 บาท และได้รับเข็มกลัด snow สีเงิน เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 4. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2560
 5. เริ่มนับจำนวนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 00:00:01 น. ถึง 11 ธันวาคม 2560 เวลา 23:59:59 น.
 6. คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://finixtv.com/event/Challenge/XmasGift โดยจะแสดง 5 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 5 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
 7. ประกาศผลวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 8. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 9. หมายเหตุ DJ ที่ได้เป็นผู้ชนะในแต่ละประเภทจะไม่สามารถได้รางวัลอื่นๆอีก
 10. กรณีที่ดีเจได้ Special Gift มากที่สุดเกิน 1 ประเภท จะนับจำนวนที่มีมูลค่ามากที่สุดของ Special Gift ประเภทนั้น เช่น ดีเจ Finix ได้ แคนดี้ 1,000 อัน (มูลค่า 20,000 coins) และ ต้นคริสต์มาส 50 ต้น (มูลค่า 50,000 coins) ดีเจ Finix จะเป็นผู้ชนะในประเภท ต้นคริสต์มาส ทันที
สำหรับ User
 1. ทุก Coin ที่ใช้ในการซื้อ Special Gift เพื่อส่งให้แก่ DJ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในแต่ละประเภทจะเป็นผู้ชนะได้รับ Coins 10% จากยอดที่ส่งไปทั้งหมดเป็นรางวัล และได้รับเข็มกลัด snow สีทอง เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 2. ทุก Coin ที่ใช้ในการซื้อ Special Gift เพื่อส่งให้แก่ DJ เป็นอันดับ 2 ในแต่ละประเภทผู้ชนะจะได้รับ Coins 5% จากยอดที่ส่งไปทั้งหมดเป็นรางวัล และได้รับเข็มกลัด snow สีเงิน เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 3. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2560
 4. เริ่มนับจำนวนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 00:00:01 น. ถึง 11 ธันวาคม 2560 เวลา 23:59:59 น.
 5. คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://finixtv.com/event/Challenge/XmasGift โดยจะแสดง 5 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 5 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
 6. ประกาศผลวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 7. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 8. หมายเหตุ User ที่ได้เป็นผู้ชนะในแต่ละประเภทจะไม่สามารถได้รางวัลอื่นๆอีก
 9. กรณีที่ยูสเซอร์ให้ Special Gift มากที่สุดเกิน 1 ประเภท จะนับจำนวนที่มีมูลค่ามากที่สุดของ Special Gift ประเภทนั้น เช่น ยูสเซอร์ ได้ แคนดี้ 1,000 อัน (มูลค่า 20,000 coins) และ ต้นคริสต์มาส 50 ต้น (มูลค่า 50,000 coins) ยูสเซอร์จะเป็นผู้ชนะในประเภท ต้นคริสต์มาส ทันที