8 - 14 มกราคม 2561
เควสสิ้นสุดลงแล้ว
 
 
 
 
กติการ่วมสนุก
 1. เมื่อ DJ ได้รับของขวัญที่เป็นลูกโป่ง 1 อัน จะนับเป็น 1 คะแนน
 2. เริ่มนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 00:00:01 น. ถึง 14 มกราคม 2561 เวลา 23:59:59 น.
 3. คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://finixtv.com/event/ChildrensDay18
  (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 5 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
 4. กรณีที่มี DJ ได้คะแนนเท่ากัน จะให้สิทธิ์ DJ ที่ได้คะแนนนั้นก่อน ได้อันดับนั้นไป และ DJ ที่ได้คะแนนนั้นทีหลังจะได้อันดับรองลงมา
  ยกตัวอย่าง
                DJ คนที่ 1 ได้คะแนน 1,000 คะแนน อันดับที่ 1 (ได้ 1,000 คะแนนตอน 22.00)
                DJ คนที่ 2 ได้คะแนน 1,000 คะแนน อันดับที่ 2 (ได้ 1,000 คะแนนตอน 23.00)
 5. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
รางวัล
 1. DJ ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 จะได้เงินรางวัล 5,000 บาท
 2. DJ ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 จะได้เงินรางวัล 3,000 บาท
 3. DJ ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 จะได้เงินรางวัล 1,500 บาท
 4. DJ ที่มีคะแนนตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไปจะมีโอกาสได้เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 10 รางวัล
 5. *** หมายเหตุ : เงินรางวัล 500 บาท 10 รางวัล จะทำการสุ่มแจกโดยทีมงาน
                : DJ ที่ได้คะแนนอันดับที่ 4-10 จะได้สิทธิ์ในการสุ่ม 2 ครั้ง
                : DJ ที่ได้คะแนนอันดับที่ 11 เป็นต้นไปจะได้สิทธิ์ในการสุ่ม 1 ครั้ง