จำนวนตั๋วที่มี
x 0
ทุกๆ 500 บาท คุณจะได้รับตั๋ว 
(ข้อมูลที่แสดงจะอัพเดตจากเซิฟเวอร์ทุกๆ 5 นาที)
กติกาย่อ
กด PLAY เพื่อทำการสุ่มรางวัล
ใช้ 1 ตั๋ว
 
20 - 31 ธันวาคม 2560
เควสสิ้นสุดลงแล้ว