ช่วงเวลาแจกตั๋ว 15 - 31 มกราคม 2561
ช่วงเวลาใช้ตั๋ว 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
เควสสิ้นสุดลงแล้ว
 
 
กติการ่วมสนุก
  • USER ที่เติมเงินใน Application FINIXTV ทุก 200 บาท จะได้รับตั๋ว 1 ใบ
  • ยกตัวอย่างเช่น USER เติมเงิน 1,000 บาท ใน Application FINIXTV จะได้รับตั๋ว 5 ใบ หรือ USER เติมเงิน 700 บาท ใน Application FINIXTV จะได้รับตั๋ว 3 ใบ
  • ตั๋ว 1 ใบ มีสิทธิ์กดได้ 1 ครั้ง
  • เริ่มแจกตั๋วตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 00:00:01 น. ถึง 31 มกราคม 2561 เวลา 23:59:59 น.
  • รางวัลที่ได้ในการร่วมสนุกมี 100/200/300 coins ตามลำดับ
  • คลิ๊กร่วมสนุกกันได้ที่ www.finixtv.com.
  • USER จะได้รับ Coins ในวันต่อไป
  • USER ทุกคนในระบบสามารถร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ได้
  • ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 15 – 31 มกราคม 2561 เท่านั้น
*** หมายเหตุ : กิจกรรมนี้สามารถร่วมสนุกได้ทุกวันทุกเวลาในระยะเวลาที่กำหนด ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการร่วมสนุก
              : การเติมเงินในกิจกรรมนี้จะไม่สามารถเติมสะสมเพื่อให้ครบ 200 บาทได้ เช่น เติมเงินครั้งแรก 100 บาท เติมครั้งต่อไปอีก 100 บาท เพื่อให้ครบ 200 บาท แบบนี้ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ เป็นต้น
              : ตั๋วที่ได้รับสามารถนำมาใช้ร่วมสนุกในกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23:59:59 น. เท่านั้น!!