จำนวนตั๋วที่มี
x 0
ทุกๆ 200 บาท คุณจะได้รับตั๋ว 
(ข้อมูลที่แสดงจะอัพเดตจากเซิฟเวอร์ทุกๆ 5 นาที)
กติกาย่อ
กด PLAY เพื่อทำการสุ่มรางวัล
ใช้ 1 ตั๋ว
 
ช่วงเวลาแจกตั๋ว 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลาใช้ตั๋ว 16 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561
เควสสิ้นสุดลงแล้ว