ช่วงเวลาแจกตั๋ว 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลาใช้ตั๋ว 16 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561
เควสสิ้นสุดลงแล้ว
 
 
กติการ่วมสนุก
  • USER ที่เติมเงินใน Application FINIXTV ทุก 200 บาท จะได้รับอั่งเปา 1 ซอง
  • ยกตัวอย่างเช่น USER เติมเงิน 1,000 บาท ใน Application FINIXTV จะได้รับอั่งเปา 5 ซอง หรือ USER เติมเงิน 700 บาท ใน Application FINIXTV จะได้รับอั่งเปา 3 ซอง
  • อั่งเปา 1 ซอง มีสิทธิ์เปิดได้ 1 ครั้ง
  • เริ่มแจกอั่งเปาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00:00:01 น. ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23:59:59 น.
  • รางวัลที่ได้จากการเปิดอั่งเปามี 100/200/300 coins ตามลำดับ
  • คลิ๊กร่วมสนุกกันได้ที่ https://finixtv.com/event/FreeCoin/5
  • USER จะได้รับ Coins ในวันต่อไป
  • USER ทุกคนในระบบสามารถร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ได้
  • ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น
*** หมายเหตุ : กิจกรรมนี้สามารถร่วมสนุกได้ทุกวันทุกเวลาในระยะเวลาที่กำหนด ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการร่วมสนุก
              : การเติมเงินในกิจกรรมนี้จะไม่สามารถเติมสะสมเพื่อให้ครบ 200 บาทได้ เช่น เติมเงินครั้งแรก 100 บาท เติมครั้งต่อไปอีก 100 บาท เพื่อให้ครบ 200 บาท แบบนี้ไม่สามารถรับอั่งเปาได้ เป็นต้น
              : อั่งเปาที่ได้รับสามารถนำมาใช้ร่วมสนุกในกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 23:59:59 น. เท่านั้น!!