10 - 24 พฤศจิกายน 2560
เควสสิ้นสุดลงแล้ว
 
 
 
 
กติการ่วมสนุก
สำหรับ DJ
 • จะมีทั้งหมด 3 ภารกิจ ให้คุณพิชิตในแต่ละวัน ทุกครั้งที่ผ่านภารกิจจะได้รับ EXP สะสม
  (การจัดอันดับจะนับจากยอด EXP เป็นหลัก ถ้า EXP ดีเจเท่ากันจะนับจาก coin ทั้งหมดที่ได้รับ ในการทำเควส)
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2560
 • เริ่มนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00:00:01 น. ถึง 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:59:59 น.
 • คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://www.finixtv.com/event/Mission3 โดยจะแสดง 30 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น
  (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 1 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
  • อันดับ 1 - 5 ได้รับ Jacket Limited Edition จาก FinixTV
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • ประกาศผลภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
สำหรับ User
 • ทุก Coin ที่ใช้ในการซื้อของขวัญเพื่อส่งให้แก่ DJ ทำภารกิจจะนับเป็นคะแนน
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2560
 • เริ่มนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00:00:01 น. ถึง 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:59:59 น.
 • คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://www.finixtv.com/event/Mission3 โดยจะแสดง 30 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น
  (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 1 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
  • อันดับ 1 - 5 ได้รับ Jacket Limited Edition จาก FinixTV
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • ประกาศผลภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
สำหรับ User ผู้ได้รับรางวัล คณะกรรมการจะประกาศขั้นตอนการรับรางวัลในภายหลัง