23 - 30 ธันวาคม 2560
เควสสิ้นสุดลงแล้ว
 
 
 
 
กติการ่วมสนุก
สำหรับ DJ
 • จะมีทั้งหมด 3 ภารกิจ ให้คุณพิชิตในแต่ละวัน ทุกครั้งที่ผ่านภารกิจจะได้รับ EXP สะสม
  (การจัดอันดับจะนับจากยอด EXP เป็นหลัก ถ้า EXP ดีเจเท่ากันจะนับจาก coin ทั้งหมดที่ได้รับ ในระยะเวลาการทำเควส)
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2560
 • เริ่มนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 00:00:01 น. ถึง 30 ธันวาคม 2560 เวลา 23:59:59 น.
 • คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://finixtv.com/event/Mission/4 โดยจะแสดง 20 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น
  (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 5 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
  • อันดับ 1 – 5 ได้หมวกแก๊ปพร้อมปักชื่อเจ้าของรางวัล
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • ประกาศผลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สำหรับ User
 • ทุก Coin ที่ใช้ในการซื้อของขวัญเพื่อส่งให้แก่ DJ ทำภารกิจจะนับเป็นคะแนน
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2560
 • เริ่มนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 00:00:01 น. ถึง 30 ธันวาคม 2560 เวลา 23:59:59 น.
 • คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://finixtv.com/event/Mission/4 โดยจะแสดง 20 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น
  (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 5 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
  • อันดับ 1 – 5 ได้หมวกแก๊ปพร้อมปักชื่อเจ้าของรางวัล
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • ประกาศผลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กติกาพิเศษ ดีเจคนไหนที่พิชิตภารกิจได้และสะสม EXP ได้ดังต่อไปนี้
 1. เมื่อดีเจสะสมได้ 100 EXP รับเงินรางวัล 500 บาท
 2. เมื่อดีเจสะสมถึง 500 EXP รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 1,500 บาท
 3. เมื่อดีเจสะสมถึง 1,000 EXP รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 3,000 บาท
ตัวอย่าง ดีเจสะสมได้ 700 EXP จะได้เงินรางวัลทั้งหมด 2,000 บาท
สำหรับ User ผู้ได้รับรางวัล คณะกรรมการจะประกาศขั้นตอนการรับรางวัลในภายหลัง