14 - 28 มีนาคม 2561
เควสสิ้นสุดลงแล้ว
 
 
 
 
กติการ่วมสนุก
สำหรับ DJ
 • จะมีทั้งหมด 3 ภารกิจ ให้คุณพิชิตในแต่ละวัน ทุกครั้งที่ผ่านภารกิจจะได้รับ EXP สะสม
  (การจัดอันดับจะนับจากยอด Point เป็นหลัก ถ้า Point ดีเจเท่ากันจะนับจาก coin ทั้งหมดที่ได้รับ ในระยะเวลาการทำเควส)
 • กรณีที่มี DJ ได้ Point และ Coin เท่ากัน จะให้สิทธิ์ DJ ที่ได้ Point และ Coin นั้นก่อน ได้อันดับนั้นไป และ DJ ที่ได้ Point และ Coin นั้นทีหลังจะได้อันดับรองลงมา (นับช่วงเวลาเป็นหลัก)
  ยกตัวอย่าง
                DJ คนที่ 1 ได้ 1,000 Points และ 1,000 Coins อันดับที่ 1
                (ได้ 1,000 Points และ 1,000 Coins ตอน 22.00 น.)
                DJ คนที่ 2 ได้ 1,000 Points และ 1,000 Coins อันดับที่ 2
                (ได้ 1,000 Points และ 1,000 Coins ตอน 23.00 น.)
 • เริ่มนับ Point ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 00:00:01 น. ถึง 28 มีนาคม 2561 เวลา 23:59:59 น.
 • คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://finixtv.com/event/Mission/6 โดยจะแสดง 20 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น
  (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 2 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
  • DJ ที่มีอันดับ 1 – 5 ได้รับเข็มกลัด “ตรานักเปิป” ในแอพพลิเคชั่น
   (เข็มกลัดหมดอายุวันที่ 30 เมษายน 2561)
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • ประกาศผลภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561
สำหรับ User
 • ทุก Coin ที่ใช้ซื้อของขวัญส่งให้ DJ ทำภารกิจจะถูกนับเพื่อจัดอันดับ Ranking User
 • เริ่มนับ Point ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 00:00:01 น. ถึง 28 มีนาคม 2561 เวลา 23:59:59 น.
 • คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://finixtv.com/event/Mission/6 โดยจะแสดง 20 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น
  (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 2 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
  • DJ ที่มีอันดับ 1 – 5 ได้รับเข็มกลัด “ตรานักเปิป” ในแอพพลิเคชั่น
   (เข็มกลัดหมดอายุวันที่ 30 เมษายน 2561)
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • ประกาศผลภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561
กติกาพิเศษ ดีเจคนไหนที่พิชิตภารกิจได้และสะสม Point ได้ดังต่อไปนี้
 1. เมื่อดีเจสะสมได้ 100 Point รับเงินรางวัล 500 บาท
 2. เมื่อดีเจสะสมถึง 500 Point รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 1,500 บาท
 3. เมื่อดีเจสะสมถึง 1,000 Point รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 3,000 บาท
ตัวอย่าง ดีเจสะสมได้ 999 Point จะได้เงินรางวัลทั้งหมด 2,000 บาท *** หมายเหตุ : หยุดวันพฤหัสบดี ที่ 15 มี.ค.61,วันจันทร์ ที่ 19 มี.ค.61, วันพุธ ที่ 21 มี.ค.61,วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61 และจันทร์ ที่ 26 มี.ค. 61
              : ผู้ที่ได้เข็มกลัดต้องแจ้งทีมงานภายในวันที่ 3 เมษายน 61
              : ถ้าไม่ติดต่อตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
              : สามารถแจ้งทีมงานผ่านทาง
              - Inbox Fanpage Finix TV
              - Line@ : @finixtv (มี @ นำหน้าด้วยน้า)